Στο πλαίσιο ή στα πλαίσια;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Χρησιμοποιείται εναλλακτικά ο ενικός και ο πληθυντικός: Διαλέξεις στο/στα πλαίσιο/πλαίσια του Έτους Αστρονομίας. Η χρήση του πληθυντικού πιθανόν να προέκυψε κατ' αναλογία με «τα όρια».Προσθήκη νέας απάντησης