Στο Ε9 η επιφάνεια των ακινήτων γράφεται μόνο σε ακέραια ψηδία ή και σε δεκαδικά (2013);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η επιφάνεια του κτίσματος, του οικοπέδου, του αγροτεμαχίου κλπ. γράφεται όχι μόνο με ακέραια αλλά και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (όχι με τη μορφή κλάσματος).Προσθήκη νέας απάντησης