Σπάνιες φωτογραφίες του Γιώργου Παπακωνσταντίνου;


Απαντήσεις





Θυμάμαι που ο κόσμος έλεγε πως είναι "ο σωτήρας μας".



Προσθήκη νέας απάντησης