Σχολική χρονιά: Πόσες απουσίες;


Μέχρι πόσες απουσίες έχω το δικαίωμα να κάνω σε ένα σχολικό έτος;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Έχετε δικαίωμα να κάνετε έως και 50 δικαιολογημένες και 64 αδικαιολόγητες απουσίες στη διάρκεια του σχολικού έτους, σε όποια τάξη ή τμήμα είσθε. Πρέπει να προσπαθείτε πάντα να δικαιολογείτε τις απουσίες σας και να μη ξεπερνάτε το όριο των 64 αδικαιολογήτων απουσιών. Να έχετε υπόψη σας ότι, αν ξεπεράσετε τις 30 αδικαιολόγητες απουσίες, ο υπεύθυνος καθηγητής της τάξης θα ενημερώσει εγγράφως τον κηδεμόνα σας. Αν έχετε κάνει πάνω από 114 απουσίες ( 50 δικαιολογημένες και 64 αδικαιολόγητες) η φοίτηση σας δε θεωρείται πλέον επαρκής και δε μπορείτε να πάρετε μέρος  στις προαγωγικές ή τις απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

Αν οι απουσίες σας είναι περισσότερες αλλά δικαιολογούνται με βεβαίωση  νοσοκομείου, μπορείτε να καταθέσετε αυτή τη βεβαίωση στη Γραμματεία μαζί με μια αίτηση σας για δικαιολόγηση αυτών των απουσιών  και  το  ζήτημα  σας  θα  έρθει  στο σύλλογο καθηγητών του σχολείου όταν θα συζητείται το θέμα του   « χαρακτηρισμού της φοίτησης των μαθητών ». Ο σύλλογος καθηγητών θα εξετάσει κατ’ αρχήν την επίδοση σας. Αν συγκεντρώνετε Μ.Ο πάνω από 15  ο σύλλογος θα χαρακτηρίσει τη φοίτησή σας ελλιπή. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορείτε να πάρετε μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου, όμως έχετε την ευκαιρία παραπομπής σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο.

Αν δε συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε η φοίτησή σας χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, απορρίπτεστε λόγω απουσιών και πρέπει να επαναλάβετε τη φοίτηση στην ίδια τάξη.Προσθήκη νέας απάντησης