Σχολική χρονιά: Πως μπορώ να δικαιολογήσω τις απουσίες μου;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Αν ο μαθητής έχει κλείσει τα 18 του χρόνια μπορεί να δικαιολογεί απουσίες μόνος του. Σε διαφορετική περίπτωση οι απουσίες δικαιολογούνται από το κηδεμόνα του. Όταν οι γονείς έρχονται στο σχολείο για δικαιολόγηση απουσιών είναι απαραίτητο να ξέρουν (α) ποιες ημερομηνίες ακριβώς απουσίασε ο μαθητής και (β) το τμήμα του παιδιού τους πχ  Β2  ή  Γ1. Οι απουσίες πρέπει να δικαιολογηθούν μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που έγιναν. Αν, για παράδειγμα, οι απουσίες έγιναν στις 19 Νοεμβρίου, πρέπει να έχουν δικαιολογηθεί μέχρι τις 29 Νοεμβρίου, αλλιώς το δικαιολογητικό είναι εκπρόθεσμο και δε γίνεται δεκτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

(α) Ο κηδεμόνας μπορεί να  δικαιολογήσει  απουσίες  για μία  ή  δύο  συνεχόμενες μέρες. Αν ο  μαθητής έλειψε  τρεις  ή και  περισσότερες  συνεχόμενες  μέρες  τότε  χρειάζεται  ιατρική   βεβαίωση,  η οποία κατατίθεται  από το κηδεμόνα  μαζί  με  την  αίτηση  δικαιολόγησης  απουσιών.

 (β)Ο κηδεμόνας μπορεί  να  δικαιολογήσει  μέχρι  10  ημέρες  στη  διάρκεια  της  σχολικής χρονιάς. Αν ο μαθητής κάνει απουσίες  πέρα  από  τις  δέκα  ημέρες  που  έχει  δικαιολογήσει ο  κηδεμόνας, τότε οι  επιπλέον απουσίες δικαιολογούνται μόνο με ιατρική βεβαίωση.

 (γ)Το σχολείο έχει δικαίωμα να δικαιολογήσει ή να διαγράψει  απουσίες  μαθητών  που  απασχολήθηκαν σε εργασίες ή  σε ομάδες  εργασίας μέσα στο χώρο του  σχολείου (πολιτιστικά, αθλητικά, συνεργασίες με τη διεύθυνση του σχολείου).

 (δ)Οι μονόωρες ή ενδιάμεσες απουσίες από τα μαθήματα χωρία άδεια δεν δικαιολογούνται .   Προσθήκη νέας απάντησης