Σε τι διαφέρει το φυσικό αέριο από το υγραέριο;


Απαντήσεις

Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο ενώ το υγραέριο από βαρύτερους υδρογονάνθρακες. Αυτή η διαφορά κάνει το φυσικό αέριο ελαφρύτερο του αέρα και σε περίπτωση διαρροής διαχέεται και διαφεύγει προς την ατμόσφαιρα ενώ το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα και σε τυχόν διαφυγή του συγκεντρώνεται χαμηλά με κίνδυνο έκρηξης. Το φυσικό αέριο φτάνει στο σπίτι σας και στα σημεία ακριβώς που το χρειάζεστε (κουζίνα, μπάνιο, κλπ.) μέσω του  εγκαταστημένου δικτύου.

Εσείς δεν έχετε παρά μόνο να ανοίγετε το διακόπτη κάθε φορά που το χρειάζεστε, ενώ για να χρησιμοποιήσετε το υγράεριο πρέπει να το προμηθεύεστε σε φιάλες και κάθε φορά που τελειώνει η φιάλη να φροντίζετε οι ίδιοι για την αντικατάστασή της.Προσθήκη νέας απάντησης