Σε ποιες περιπτώσεις τοποθετούνται κινητές οδοντοστοιχίες;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

• Όταν έχουν εξαχθεί όλα τα φυσικά δόντια (ολικές οδοντοστοιχίες).
• Όταν έχει χαθεί μεγάλος αριθμός φυσικών δοντιών και τα εναπομείναντα δόντια δεν επαρκούν ή δεν είναι ικανά να στηρίξουν μία ακίνητη γέφυρα πορσελάνης (μερικές οδοντοστοιχίες).
• Σε περίπτωση τοποθέτησης εμφυτευμάτων, οι κινητές οδοντοστοιχίες παίζουν το ρόλο προσωρινών αποκαταστάσεων για το διάστημα της αναμονής μέχρι την ενσωμάτωση των εμφυτευμάτων.Προσθήκη νέας απάντησης