Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η αλλαγή του λέβητα φυσικού αερίου της κεντρικής θέρμανσης;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης  ενός λέβητα είναι  η παλαιότητά του, το υλικό κατασκευής και ο τρόπος κατασκευής του.

Ενας λέβητας που λειτουργεί πάνω από 15 χρόνια συνήθως έχει επικαθήσεις αλάτων και ασβεστόλιθους  στις βρεχόμενες επιφάνειες του, με αποτέλεσμα να λειτουργούν  σαν μονωτικό υλικό μεταξύ του μετάλλου του λέβητα και του νερού που πηγαίνει στα σώματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον της τάξεως του 10-20%.  

Επίσης ένας λέβητας που είναι παλαιάς τεχνολογίας με 1 ή 2 διαδρομές καύσης έχει σαφώς μικρότερο βαθμό απόδοσης από έναν σύγχρονο λέβητα 3 ή 4 διαδρομών. Πάντως στις εγκαταστάσεις που λειτουργούν με φυσικό αέριο ή και αντιστάθμιση ο καταλληλότερος λέβητας θα πρεπει να είναι χυτοσιδηρός(μαντεμένιος) νέας τεχνολογίας με τουλάχιστον 3 διαδρομές καυσαερίων.Προσθήκη νέας απάντησης