Σε ποιες ασθένειες/παθήσεις βοηθάει ο βασιλικός πολτός;


Που βοηθάει στην υγεία μας η καθημερινή λήψη του βασιλικού πολτού;

Απαντήσεις


1. Βασιλικός πολτός Βασιλικός πολτός  βοηθά στην αντιμετώπιση των ρευ­ματικών αρθρίτιδων, λόγω της υψηλής περιεκτι­κότητας.

2. Βασιλικός πολτός  βοηθά το γηρασμένο και ταλαιπω­ρημένο οργανισμό. Βοηθά στη ρύθμιση της πίε­σης και γενικά προσφέρει αίσθημα ευφορίας. Παρόμοιες μελέτες απέδειξαν τη μεγάλη ωφε­λιμότητα του Β.Π. στη γηριατρική.

3.  Βασιλικός πολτός  βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στην παι­διατρική. Ιταλοί επιστήμονες μετά από μακρό­χρονα πειράματα σε βρέφη που γεννήθηκαν πρό­ωρα, σε παιδιά ηλικίας μέχρι 7,5 χρόνων, καθώς επίσης και σε παιδιά με αναιμία, πνευμονία, βα-κτηριακές λοιμώξεις και άλλα κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

4. Σ” όλες τις περιπτώσεις ο Β.Π. αύξησε το σω­ματικό βάρος.

5. Ο  Βασιλικός πολτός  βελτιώνει σημαντικά την όρεξη. Τα θε­τικά αποτελέσματα εμφανίζονται συνήθως 20 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπευτικής αγω­γής.

6. Αυξάνονται και σταθεροποιούνται τα ερυθρά αιμοσφαίρια σε αναιμικά παιδιά.

7. Ενισχύεται σημαντικά η δυναμικότητα του ορ­γανισμού και π αντοχή του στις αρρώστιες.

8. Η υψηλή περιεκτικότητα του Β.Π. σε ακετυ­λοχολίνη (1,2 mg/gr Β.Π.) βοηθά ώστε να μειω­θεί η πίεση του αίματος και θεραπεύει τη χρόνια δυσκοιλιότητα.

9. Ο  Βασιλικός πολτός  βελτιώνει τη γενική διάθεση, αυ­ξάνει την ικανότητα για εργασία, και την όρεξη, και τέλος βοηθά ώστε τα άτομα να αποκτήσουν μεγαλύτερη διανοητική και σωματική δύναμη.

10. Ο Βασιλικός πολτός  έχει αντισηπτικές και μικροβιοκτόνες ιδιότητες.

11. Ο Βασιλικός πολτός  βρίσκει εφαρμογή στην θεραπεία της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.
12. Ο Βασιλικός πολτός βρέθηκε ότι είναι ωφέλιμο θερα­πευτικό μέσο για τη προστασία των ούλων από αιμορραγίες.

13. Ο  Βασιλικός πολτός  διεγείρει τα επινεφρίδια με αποτέ­λεσμα την έκκριση ορμονών που έχουν σχέση με τον μεταβολισμό των υδατανθράκων.

14. Ο Βασιλικός πολτός  έχει ευεργετικές επιδράσεις σε ορι­σμένα είδη δέρματος. Επίσης ο Β.Π. βοηθά στο να αντιμετωπισθεί ο ερυθηματώδης λύκος, το ερύθημα στο πρόσωπο και άλλες καταστάσεις κακής υγείας του δέρματος.

15. Ο Βασιλικός πολτός  βοηθά άτομα που πάσχουν από γε­νική εξάντληση, ζαλάδες και γενικά κακοκεφιά.

16. Ο Βασιλικός πολτός  περιέχει τεστοστερόλη, προγεστε­ρόλη, οισταδιόλη σε συγκεντρώσεις που βοη­θούν τους άντρες να βελτιώσουν την σεξουαλι­κή τους ζωή και να αυξήσουν τη μυϊκή τους δύ­ναμη. Στις γυναίκες συμβάλλει σημαντικά στη γαλακτοπαραγωγή μετά τη γέννα και στην αγγείωση του δέρματος δίνοντας του έτσι λαμπερότητα και ομορφιά.

bestgreekhoney.com

 Προσθήκη νέας απάντησης