Σε ποια ηλικία πρέπει να βγάλω δελτίο ταυτότητας;


Πότε πρέπει να βγάλω ταυτότητα;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Από τον Ιούνιο του 2005 υποχρέωση για την απόκτηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας.Προσθήκη νέας απάντησης