Σε ποια γλώσσα γράφτηκαν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης;


Απαντήσεις

Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης έγραψαν τα κείμενά τους (τα 39) στη μητρική τους γλώσσα που ήταν τα εβραϊκά. Υπάρχουν όμως και κάποια (τα 10) γραμμένα στα ελληνικά.Προσθήκη νέας απάντησης