Σε περίπτωση γάμου εντός του 2012 υποχρεούνται οι σύζυγοι να υποβάλουν κοινό Ε9;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ο υπόχρεος-σύζυγος πρέπει να υποβάλει Ε9 και το 2013 εφόσον η σύζυγος έχει εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία έχουν καταχωριστεί στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών.

Εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητα των συζύγων εντός του 2012, όπου έγινε ο γάμος, στο Ε9 δηλώνονται μόνο οι μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη μεταβολή ή διαγραφή των ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και όχι ο αύξων αριθμός.

urbanexperts.gr/news/advices/item/913-deka-erotiseis-e9.htmlΠροσθήκη νέας απάντησης