Σε μια εγκατάσταση φυσικού αερίου είναι απαραίτητος ένας ανιχνευτής αερίου;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ο βασικός στόχος της τεχνικής νομοθεσίας σε μία εγκατάσταση αερίων, είναι η «παθητική» προστασία προσώπων και κτιρίων. 

Έτσι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιβάλλεται κάποιο άλλο μέσο προστασίας , παρά μόνο η σωστή εφαρμογή των κανονισμών , κυρίως εκείνων που αφορούν τον επαρκή αερισμό του χώρου της συσκευής και την σωστή θέση του λεβητοστασίου.

Βέβαια στις  περισσότερες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου , τοποθετείται ανιχνευτής αερίου σε συνεργασία με μία ηλεκτροβαλβίδα αερίου που διακόπτει την παροχή σε περίπτωση διαρροής αερίου στο λεβητοστάσιο.

Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως επιπλέον μέτρο προστασίας που σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να αντικαθιστά τα μέτρα προστασίας που προβλέπει ο τεχνικός κανονισμός.

Πέρα από αυτό  κάθε επιπλέον ηλεκτρομηχανολογικό μέσο προστασίας όπως είναι οι ηλεκτροβαλβίδες και οι ανιχνευτές χρειάζονται τακτική επιθεώρηση και συντήρηση από τον τεχνικό σας , έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι θα λειτουργήσουν όταν χρειαστεί.Προσθήκη νέας απάντησης