Σε ανεγειρόμενη οικοδομή αν αγοράσθηκε διαμέρισμα τι γράφεται στο Ε9 (2013);


Έχω αγοράσει διαμέρισμα σε οικοδομή που τώρα χτίζεται. Πως πρέπει να συμπληρώσω το Ε9;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Αν μέχρι 31-12-2012 έχει μεταβιβαστεί με οριστικό συμβόλαιο διαμέρισμα σε ανεγειρόμενη οικοδομή, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται η οικοδομή, ακόμη και αν δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες στο οικόπεδο, θα δηλωθεί από τον αγοραστή το διαμέρισμα ως αποπερατωμένο. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα αν η οικοδομή κτίζεται από ιδιώτη ή με αντιπαροχή.Προσθήκη νέας απάντησης