σ' το είπα ή στο είπα;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Πρόκειται για τη φράση σου το είπα, άρα σ' το είπα. Δεν πρόκειται για την πρόθεση σε, π.χ. στο σπίτι. Παρόμοια: σ' το υπόσχομαι.Προσθήκη νέας απάντησης