Ρώγα ή ρόγα;


Ποιο είναι το σωστό;

Απαντήσεις

Η λέξη ανάγεται στην αρχαιοελληνική ρωξ/ραξ, ρωγός/ραγός (με την ίδια σημασία). Άρα: ρώγα. Η ρόγα είναι παλαιότερη λέξη, δάνειο από τα λατινικά, και σημαίνει «αμοιβή κτηνοτρόφου για φύλαξη ζώων».Προσθήκη νέας απάντησης