Πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ και τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας-έμμεσα ασφαλισμένοι (παιδιά, σύζυγοι, γονείς, κλπ.);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ναι, είναι υποχρεωτικός για όλα τα έμμεσα μέλη.Προσθήκη νέας απάντησης