Πρέπει να αναγράφεται η χώρα προέλευσης; Τι άλλο πρέπει να ανγράφεται επί της συσκευασίας;


Απαντήσεις

Η νομοθεσία που ισχύει για τα περισσότερα τρόφιμα ΔΕΝ προβλέπει (και σε ορισμένες περιπτώσεις ΔΕΝ επιτρέπει) την αναγραφή χώρας προέλευσης. Ειδικότερα για τα ΟΣΠΡΙΑ η μόνη νόμιμη ένδειξή είναι (εφόσον δεν καλιεργούνται στην χώρα μας) ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Για τα Βιολογικά προιόντα σύμφωνα με τον ισχύον Ευρωπαικό Κανονισμό 834/07, εφόσον φέρουν το κοινοτικό λογότυπο πρέπει να αναγράφουν: Γεωργία :E.E. ή Γεωργία εκτός Ε.Ε. για αγαθά που καλιεργήθηκαν σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Δυστυχώς η Ελληνική νομοθεσία δεν έχει ακόμα εναρμονιστεί .Παρακάτω θα βρείτε απόσπασμα του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ του ΕΦΕΤ που αναρτήθηκε στη σελίδα του www.efet.gr στις 26-04-2007 Νο2 και αναλύει τις τρέχουσες νόμιμες ενδείξεις επί των συσκευασιών.

Επιπλέον ο νόμος αναφέρεται σε τελικό προιόν και όχι σε ανεπεξέργαστες α΄ύλες..Κάτι τέτοιο, εύλογα δεν προβλέπεται, καθώς τα περισσότερα προιόντα χρησιμοποιούν πάνω από 2 α’ ύλες για την παρασκευή τους και θα ήταν πρακτικά δύνατο (και νομικά άσκοπο) να αγραφούν όλες αυτές οι πληροφορίες, επί του περιορισμένου χώρου της συσκευασίας. Επιπλέον το κράτος, θεωρεί υπεύθυνο έναντι του νόμου και του καταναλωτή, το παρασκευαστή ή το διακινητή του τελικού προιόντος.

Ας πάρουμε ένα υποθετικό παράδειγμα για το προιόν μας Trofino σάλτσα ντομάτας με Βασιλικό. Ας υποθέσουμε ότι για την παρασκευή του τελικού προιόντος χρησιμοποιείται : Ντομάτα Ιταλίας, Ελαιόλαδο Ελλάδας, κρεμμύδι &σκόρδο Ισπανίας και αλάτι Μαρόκου. Αν κάποιο βαζάκι βρεθεί ελλατωματικό γιατί π.χ. το ελαιόλαδο δεν πληρούσε τις προδιαγραφές οξύτητας, ο νόμος στρέφεται κατά της εταιρείας μας και όχι κατά των διαφόρων παραγωγών των διαφόρων χωρών που μας προμήθευσαν τις ελλατωματικές ά ύλες. Άλλο πιο απλό παράδειγμα: παραλαμβάνουμε φασόλια ξερά προς επεξεργασία και συσκευασία από Πολωνό γεωργό. Αν σε κάποιο πακέτο βρεθεί ξένη ύλη πέραν του προβλεπόμενου ορίου, την ευθύνη έχει η εταιρεία μας και όχι ο Πολωνός Γεωργός. Βάσει αυτού του σκεπτικού, ο νομοθέτης δεν προβλέπει την αναγραφή κάποιας άλλης ένδειξης, πέρα των στοιχείων του παρασκευαστή ή του διακινητή του τελικού προιόντος, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός που ελέγχεται από το Ελληνικό κράτος.

Παρόλα αυτά, όποιος καταναλωτής ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις χώρες προέλευσης των ανεπεξέργαστων α’ υλών που χρησιμοποιούμε, μπορεί να απευνθυθεί στο 2105574713 και στο mail μας, για να τον ενημερώσουμε για τα τρέχοντα προιόντα μας.

Κλείνοντας να επισημάνουμε ότι η εταιρεία μας προμηθεύεται α’ ύλες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο βάσει

Α) προδιαγραφών ασφάλειας τροφίμων συστήματος HACCP, για το οποίο πιστοποιούμαστε από το 2003 από την TUV Hellas.

Β) Πιστοποιητικών βιολογικότητας σύμφωνων με τον Ε.Κ 2092/91, τα οποία ελέγχει & πιστοποιοεί η ΔΗΩ από το 1999

Γ) προδιαγραφών ποιότητας, οι οποίες βασίζονται στην 83 χρονη εμπειρία μας και τεχνογνωσία μας.

Δ) τακτικούς και έκτακτους δειγματοληπτικούς ελέγχους και αναλύσεις τόσο από το χημείο του κράτους , όσο και από συνεργαζόμενο εργαστήριο

Ε) ποικιλιακών χαρακτηρηστικών, προσαρμοσμένων στις διατροφικές συνήθειες του Έλληνα.

Απάντηση του ΕΦΕΤ στη δημοσίευση έρευνας για την επισήμανση των τροφίμων
Ο ΕΦΕΤ, ως Αρμόδια Κεντρική Αρχή, και το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθούν συστηματικά το θέμα της επισήμανσης των τροφίμων. Έχουν μάλιστα τα τελευταία δύο χρόνια, για πρώτη φορά, προβεί σε σχετικούς κλαδικούς ελέγχους τροφίμων όπως όσπρια, ελαιόλαδο, γάλα, αλάτι, αρτοσκευάσματα, και έχουν δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών
Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, τα στοιχεία και οι ενδείξεις που οφείλουν υποχρεωτικά να αναγράφονται στις συσκευασίες των τροφίμων, είναι τα εξής:

Οι πληροφορίες που δίδονται από τις ετικέτες των προσυσκευασμένων προϊόντων καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις γενικές διατάξεις για την επισήμανση των τροφίμων, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την εναρμόνισή τους προς την Οδηγία 13/2000/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της. Βασικός άξονας της ανωτέρω Οδηγίας είναι η αρχή της πληροφόρησης και της προστασίας των καταναλωτών, και κάθε ρύθμιση σχετική ΅ε την επισήμανση των τροφίμων προσανατολίζεται πάντα προς την κατεύθυνση αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει

α. Το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της ΕΟΚ.

β. την αναγραφή του τόπου παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου μόνο στις περιπτώσεις που άλλες πληροφορίες στην ετικέτα οδηγούν σε πλάνη τον καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου, ενώ δεν προβλέπεται η αναγραφή ένδειξης σχετικής με τη γεωγραφική προέλευση της πρώτης ύλης που έχει χρησιμοποιηθεί.

• στα όσπρια, προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία να αναγράφεται αν είναι «ελληνικής παραγωγής» ή «εισαγωγής - συσκευασμένα στην Ελλάδα», όχι η χώρα παραγωγής

• Στα προϊόντα ΠΟΠ αναγράφεται η έδρα του τυροκομείου υποχρεωτικά.

trofino.com.grΠροσθήκη νέας απάντησης