Πού την κεφαλήν κλίνη ή πού την κεφαλήν κλίναι;


Πως είναι το σωστό;

Ποιο είναι το σωστό;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η φράση της Καινής Διαθήκης είναι ουκ έχει πού την κεφαλήν κλίνη (= δεν έχει πού να γείρει το κεφάλι του, άρα δεν έχει κανέναν να τον στηρίξει). Ο τύπος κλίναι καθιερώθηκε και χρησιμοποιείται ακόμα και σε κείμενα του 6ου αιώνα.Προσθήκη νέας απάντησης