Πού και πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε9;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.Προσθήκη νέας απάντησης