Πού και πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε9;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις





Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.



Προσθήκη νέας απάντησης