Πού διαφέρει η εισοδηματική ενίσχυση Κ.Ε.Α. από άλλα επιδόματα;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η βασική καινοτομία του προγράμματος KEA είναι ότι όλα τα άτομα που διαμένουν στους επιλεγμένους Δήμους θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την εισοδηματική ενίσχυση . Η κατάσταση ένδειας, οριζόμενη ως η ύπαρξη εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων κάτω από ορισμένα όρια, θα είναι τα μόνα κριτήρια βάσει των οποίων θα κινηθεί η διαδικασία καθορισμού της ένταξης στο πρόγραμμα. Δεύτερον, το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» θα είναι μία σύμβαση μεταξύ του Κράτους και του πολίτη. Ως μέρος του προγράμματος Κ.Ε.Α., σε αντάλλαγμα για την οικονομική ενίσχυση, ο δικαιούχος και τα μέλη της μονάδας του δικαιούχου συμφωνούν να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις θα είναι μέρος μίας «σύμβασης» και θα διαφέρουν ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση κάθε δικαιούχου και των μελών της μονάδας του δικαιούχου, η οποία θα αξιολογείται από κοινωνικούς λειτουργούς μετά τον καθορισμό της ένταξης στο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΟΑΕΔ ή να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης. Τρίτον, για πρώτη φορά τα νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν/δηλώσουν μόνοι τους την πιο πρόσφατη οικονομική κατάσταση (τελευταίοι 6 μήνες) και αυτή η πληροφορία θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της ένταξης τους στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, επομένως, θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε πρόσφατες αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες και το ιστορικό εργασίας. Τέλος, ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό του προγράμματος Κ.Ε.Α. είναι ότι όλα τα νοικοκυριά μπορούν να επιλεγούν τυχαία για επαλήθευση των δικαιολογητικών τους.Προσθήκη νέας απάντησης