Πότε υπογράφτηκε και τι είναι η Συνθήκη του Λονδίνου;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στις 7 Μαίου του 1832 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου από τις τρεις Μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) και τη Βαυαρία, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα ορίζεται ως ανεξάρτητη κληρονομική μοναρχία με πρώτο μονάρχη τον Όθωνα, γιο του Λουδοβίκου Α' της Βαυαρίας.Προσθήκη νέας απάντησης