Πότε χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα δακτυλικά αποτυπώματα για την ταυτοποίηση ενός προσώπου;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

 TO 1860. Αρχικά διαπίστωσαν πως ο κάθε άνθρωπος αφήνει κάποιο αποτύπωμα όταν έρθουν τα δάκτυλα (και γενικά τα χέρια και τα πόδια) σε επαφή με οτιδήποτε. Ακολούθως διαπίστωσαν πως τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν αλλάζουν καθόλου από την στιγμή της γέννησης μέχρι το θάνατο ενός ατόμου και πως τα αποτυπώματα του κάθε ατόμου είναι μοναδικά στον κόσμο.

Παράλληλα αναγνωρίστηκαν κάποια χαρακτηριστικά βάσει των οποίων μπορούσε να γίνεται η σύγκριση δύο αποτυπωμάτων για να διαπιστωθεί, εάν ήταν τα ίδια ή όχι.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα άρχισαν τότε να χρησιμοποιούνται σε συμβόλαια, σαν είδος δεύτερης υπογραφής για να μην μπορούν να πλαστογραφηθούν!

Λίγο μετά ξεκίνησε και η χρησιμοποίηση τους για την αναγνώριση εγκληματιών από καταλόγους με αποτυπώματα που είχαν παρθεί από πρώην κατάδικους.

Σήμερα, οι αστυνομικές αρχές και οι μυστικές υπηρεσίες κάθε χώρας παίρνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των υπόπτων και καταδίκων και τα μεταφέρουν σε ηλεκτρονική μορφή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Έτσι δημιουργούνται μεγάλοι κατάλογοι, ώστε να μπορούν πολύ γρήγορα να συγκρίνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα που βρίσκουν σε τόπους εγκλήματος με αυτά που έχουν αποθηκευμένα στους ηλεκτρονικούς καταλόγους.

Αν ο εγκληματίας είχε ήδη στο παρελθόν πρόβλημα με την αστυνομία και είχαν τότε παρθεί τα δακτυλικά του αποτυπώματα, πολύ γρήγορα ανακαλύπτεται. Αν όμως το δακτυλικό αποτύπωμα δεν ταιριάζει με κανένα από αυτά του καταλόγου, τότε η αστυνομία ξέρει πως πρόκειται για "πρωτάρη"Προσθήκη νέας απάντησης