Πότε συμπληρώνεται η στήλη 10 του πίνακα 1 "ειδικών συνθηκών";


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η στήλη 10 του πίνακα 1 συμπληρώνεται όταν υπάρχουν ειδικές συνθήκες για το ακίνητο όπως αν είναι σε αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπάρχει άδεια κατεδάφισης, πρόκειται για διατηρητέο κτίσμα, έγινε αναστολή οικοδομικών εργασιών, είναι δεσμευμένο λόγω αρχαιολογικής έρευνας, δεν είναι οικοδομήσιμο ή πρόκειται για κτίσμα υπό ανέγερση.Προσθήκη νέας απάντησης