Πότε σχηματίζονται τα γεννητικά όργανα;


Απαντήσεις





Το τρίτο μήνα (11η έως 14η εβδομάδα) αναπτύσσονται τα αναπαραγωγικά όργανα (αν και ακόμα δεν μπορείτε να δείτε αν είναι αγόρι ή κορίτσι).

Το τέταρτο μήνα (15η έως 18η εβδομάδα) τα εξωτερικά γεννητικά του όργανα είναι ευδιάκριτα αν είναι αγόρι (αν δεν είναι ευδιάκριτα είναι κορίτσι).



Προσθήκη νέας απάντησης