Πότε ψηφίστηκε στην Ελλάδα ο πρώτος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ);


Απαντήσεις

Στις 24 Ιανουαρίου του 1837 ψηφίζεται στην Ελλάδα ο πρώτος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, που ρυθμίζει τα της κυκλοφορίας της εποχής (μετακινήσεις με άμαξες, έφιπποι κ.λ.π.).Προσθήκη νέας απάντησης