Πότε πρέπει να είμαστε όρθιοι κατά την Θεία Λειτουργία;


Απαντήσεις

Σε συντομία, πρέπει να είμαστε όρθιοι στα εξής σημεία του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας:

 

· Όταν διαβάζεται ο Εξάψαλμος

· Όταν ο Ιερέας διαβάζει το Ευαγγέλιο του Όρθρου και εν συνεχεία βγαίνει να το προσκυνήσουμε

· Στον ύμνο της Παναγίας "Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ..."

· Κατά τη Δοξολογία

· Στο "Ευλογημένη η Βασιλεία"...

· Κατά τη Μικρή Είσοδο του Ευαγγελίου από τον Ιερέα

· Κατά το Ευαγγέλιο

· Κατά την Μεγάλη Είσοδο στην οποία ο Ιερέας μεταφέρει τα Τίμια Δώρα

· Κάθε φορά που ο Ιερέας δίνει την ειρήνη του Χριστού και την ευλογία με το "Ειρήνη πάσι" ή μας θυμιατίζει

· Κατά την πιο λεπτή στιγμή της Θείας Λειτουργίας που κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα για να καθαγιάσει τα Τίμια Δώρα, προσφωνώντας εκ του ιερέως "Τα Σα εκ των Σων, Σοι προσφέρομεν..."

· Όταν ακούμε από τον Ιερέα το "Πρόσχωμεν. Τα Άγια τοις αγίοις" όπου υψώνεται ο Αμνός (Χριστός)

· Κατά την απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως "Πιστεύω..."

· Κατά την απαγγελία της Κυριακής Προσευχής "Πάτερ ημών.."

· Στο "Μετά φόβου Θεού, πίστεως, και αγάπης προσέλθετε" διότι τούτη την στιγμή προσφέρεται το Σώμα και το Αίμα του Χριστού για να μεταλάβουμε, και

· Στην Απόλυση της Θείας Λειτουργίας που κάνει ο Ιερέας με το "Δι'ευχών των Αγίων Πατέρων ημών..".Προσθήκη νέας απάντησης