Πότε πρέπει να διακόψω την αναβολή μου για να καταταγώ με συγκεκριμένη ΕΣΣΟ;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Για να καταταγείς με συγκεκριμένη ΕΣΣΟ είτε του Στρατού Ξηράς είτε της Πολεμικής Αεροπορίας είτε του Πολεμικού Ναυτικού θα πρέπει να διακόψεις την αναβολή σου μέσα στα παρακάτω χρονικά διαστήματα:

1.Με την Α'/ΕΣΣΟ (Ιανουάριος) -> Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου του προηγούμενου της κατατάξεως έτους.
2. Με τη Β'/ΕΣΣΟ (Μάρτιος) -> Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 1 Iανουαρίου του προηγούμενου της κατατάξεως έτους
3. Με την Γ'/ΕΣΣΟ (Μάιος) -> Από 2 Ιανουαρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου του έτους κατατάξεως (ή 29 Φεβρουαρίου εφόσον το έτος είναι δίσεκτο)
4. Με τη Δ'/ΕΣΣΟ (Ιούλιος) -> Από 1 Μαρτίου μέχρι 30 Απριλίου του έτους κατατάξεως
5. Με την Ε'/ΕΣΣΟ (Σεπτέμβριος) -> Από 1 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου του έτους κατατάξεως
6. Με τη ΣΤ'/ΕΣΣΟ (Νοέμβριος) -> Από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατατάξεωςΠροσθήκη νέας απάντησης