Πότε πρέπει να αντικαταστήσω το δελτίο ταυτότητάς μου;


Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να αντικαταστήσω την αστυνομική μου ταυτότητα;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

1. Σε περίπτωση που έχει αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας σας
2. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η ιθαγένεια ή τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες
3. Σε περίπτωση που έχει φθαρεί
4. Όταν έχει περάσει δεκαπενταετία από την έκδοσή του
5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.Προσθήκη νέας απάντησης