Πότε κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας "Λε Μοντ";


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στις 18 Δεκεμβρίου του 1944 στο Παρίσι κάνει την εμφάνιση του το πρώτο φύλλο μιας νέας απογευματινής καθημερινής εφημερίδας, της "Λε Μοντ", που διευθύνεται από τον Υμπέρ Μπεβ-Μερύ. Υιοθέτησε την παρουσίαση και το ύφος της εφημερίδας "Λε Ταν", που δεν εξουσιοδοτήθηκε να επανεκδοθεί, αν και είχε κλείσει οικειοθελώς το Νοέμβριο του 1942. Το φύλλο πωλείται έναντι 3 γαλλικών φράγκων.Προσθήκη νέας απάντησης