Πότε γιορτάζει ο Ανδρόνικος (Απ. Επαινετού επισκόπου Καρθαγένης και Ανδρονίκου επισκόπου γενομένου Πανονίας);


Απαντήσεις

Ο Ανδρόνικος (Απ. Επαινετού επισκόπου Καρθαγένης και Ανδρονίκου επισκόπου γενομένου Πανονίας) γιορτάζει στις 30 Ιουλίου.Προσθήκη νέας απάντησης