Πότε γιορτάζει η Μαρία;


Απαντήσεις

Η Μαρία γιορτάζει στις 15 Αυγούστου (επίσης γιορτάζουν: Μάριος, Μάρω, Μαριώ, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαριέττα, Μαρούσα, Μάρσια).Προσθήκη νέας απάντησης