Πότε γεννήθηκε η Τζούλη Σούμα;


Τζούλη Σούμα ημερομηνία γέννησης/ηλικία;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

1971

19751977Η Τζούλη Σούμα πρέπει να είναι μεταξύ 1975 και 1980.Γύρω στο '70 ('68-'72).

Προσθήκη νέας απάντησης