Πότε γεννήθηκε η Κατιάνα Μπαλανίκα;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις





Κατιάνα Μπαλανίκα ηλικία

Η Κατιάνα Μπαλανίκα γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου 1949.



Προσθήκη νέας απάντησης