Πότε γεννήθηκε η Ιπέκ Καραπινάρ (Ipek Karapinar);


Ιπέκ Καραπινάρ (Ipek Karapinar) ημερομηνία γέννησης/ηλικία;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Η Ιπέκ Καραπινάρ (Ipek Karapinar) γεννήθηκε στις 1 Ιανουαρίου 1984 στην Κωνσταντινούπολη (Τουρκία).Προσθήκη νέας απάντησης