Πότε γεννήθηκε η Αντιγόνη Βαλάκου;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις





Αντιγόνη Βαλάκου ηλικία

Η Αντιγόνη Βαλάκου γεννήθηκε το 1930 στην Καβάλα (Ελλάδα).



Προσθήκη νέας απάντησης