Πότε έκλεισε η Σχολή της Χάλκης;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στις 21 Ιουλίου του 1971 κλείνει η Σχολή της Χάλκης για να μην υπαχθεί στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.Προσθήκη νέας απάντησης