Πότε εκδόθηκε για πρώτη φορά το βιβλίο «Λόγος περί μεθόδου για την ορθή καθοδήγηση του Λογισμού και την αναζήτηση της αλήθειας δια μέσου των επιστημών»;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στις 8 Ιουνίου του 1637 ο Καρτέσιος εκδίδει το βιβλίο του «Λόγος περί μεθόδου για την ορθή καθοδήγηση του Λογισμού και την αναζήτηση της αλήθειας δια μέσου των επιστημών», που θεωρείται ένα από σπουδαιότερα έργα των μαθηματικών και γενικότερα της επιστήμης.Προσθήκη νέας απάντησης