Πότε είναι της Πεντηκοστής (2020);


Απαντήσεις





Για τη χρονιά του 2020 (κινητή γιορτή) η Πεντηκοστή είναι στις 7 Ιουνίου (49 ημέρες μετά την Κυριακή του Πάσχα).



Προσθήκη νέας απάντησης