Πότε είναι τα Ψυχοσάββατα (2020);


Απαντήσεις

Το είναι στις 22 Φεβρουαρίου 2020 (το Σάββατο προ της Κυριακής των Απόκριων) και το είναι στις 6 Ιουνίου 2020 (το Σάββατο προ της Κυριακής της Πεντηκοστής).

Λόγο της κινητής γιορτής του Πάσχα οι ημερομηνίες τους δεν είναι σταθερές.Προσθήκη νέας απάντησης