Πότε είναι τα Ψυχοσάββατα (2019);


Απαντήσεις

Το είναι στις 9 Μαρτίου 2019 (το Σάββατο προ της Κυριακής των Απόκριων) και το είναι στις 15 Ιουνίου 2019 (το Σάββατο προ της Κυριακής της Πεντηκοστής).

Λόγο της κινητής γιορτής του Πάσχα οι ημερομηνίες τους δεν είναι σταθερές.

 Προσθήκη νέας απάντησης