Πότε είναι το Σάββατο του Λαζάρου (2022);


Απαντήσεις





Ο Λάζαρος για τη χρονιά του 2022 γιορτάζει στις 16 Απριλίου (Σάββατο του Λαζάρου).

Είναι κινητή εορτή αλλά πάντα είναι 8 ημέρες πριν την ημέρα του Πάσχα.



Προσθήκη νέας απάντησης