Πότε είναι η Κυριακή των Προπατόρων του Ιησού (2013);


Απαντήσεις

Η Κυριακή των Προπατόρων του Ιησού (Ααρών, Αβραάμ, Αδάμ, Αδαμάντιος, Διαμαντής, Αδαμαντία, Διαμαντούλα, Διαμάντω, Δαβίδ, Δαυίδ, Δαν, Δανάη, Δανιήλ, Δεβόρα, Εσθήρ, Εύα, Ισαάκ, Ιώβ, Νώε, Ραχήλ, Ρεβέκκα, Ρουμπίνη, Σάρα, Μελχισεδέχ) για τη χρονιά του 2013 (κινητή γιορτή) είναι στις 15 Δεκεμβρίου.

Εορτάζονται στις 11 Δεκεμβρίου και πάντοτε Κυριακή. Αν η 11η Δεκεμβρίου τύχει καθημερινή τότε η εορτή μετατίθεται την προσεχή Κυριακή.Προσθήκη νέας απάντησης