Πότε έχουμε νέα Σελήνη (Νοέμβριος 2016);


Ποια ημέρα του μήνα Νοεμβρίου 2016 έχουμε Νέα Σελήνη;

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις





Νέα Σελήνη έχουμε στις 29 Νοεμβρίου (2016), περίπου στις 2:24μ.μ.



Προσθήκη νέας απάντησης