Πότε έγινε ο Τρωικός πόλεμος;


Απαντήσεις

Από διαφορετικούς συγγραφείς έχουν διατυπωθεί διαφορετικά έτη:
κατά τον Έφορο από την Κύμη το 1135 π.Χ, τον Σωσίβιο το 1172 π.Χ, τον Ερατοσθένη το 1184/83 π.Χ, τον Τιμαίο ο 1193 π.Χ, το Πάριο χρονικό το 1209 π.Χ ή τον Ηρόδοτο το 1250 π.Χ.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%89%CE...Προσθήκη νέας απάντησης