Πότε έγινε η Καμπέρα πρωτεύουσα της Αυστραλίας;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις





Στις 12 Μαρτίου του 1913 η Καμπέρα γίνεται πρωτεύουσα της Αυστραλίας.



Προσθήκη νέας απάντησης