Πότε απέκτησε το Τσιμπουτί την ανεξαρτησία του από την Γαλλία;


Απαντήσεις





Στις 27 Ιουνίου του 1977 το Τζιμπουτί (η πρώην Γαλλική Σομαλία) απέκτησε την ανεξαρτησία του από την Γαλλία.



Προσθήκη νέας απάντησης