Πότε απέκτησε ο Νίγηρας την ανεξαρτησία του από την Γαλλία;


Απαντήσεις





Στις 3 Αυγούστου του 1960 ο Νίγηρας απέκτησε την ανεξαρτησία του από την Γαλλία.



Προσθήκη νέας απάντησης