Πότε απέκτησε η Σουαζιλάνδη την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο;


Απαντήσεις

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1968 η Σουαζιλάνδη απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο.Προσθήκη νέας απάντησης