Πότε απέκτησε η Σουαζηλάνδη την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1968 Σουαζηλάνδη αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο.Προσθήκη νέας απάντησης